Onderzoek

Onze onderzoeken zijn gebaseerd op een oud aforisme van Hippocrates "Laat je geneesmiddel je voedsel zijn en je voedsel, je geneesmiddel" en twee actuele vaststellingen.

Voor een steeds groter deel van de bevolking behoort moderne tarwe niet langer tot hun basisvoeding omwille van een bepaalde gevoeligheid of ziekte.

Sinds de introductie van KAMUT® khorasan tarwe op de markt, hebben heel wat consumenten ons verteld dat de problemen die zij ondervonden bij het eten van moderne tarwe, niet optraden bij het eten van dit oud graan.

Wij zijn van mening dat de symptomen van een zwakke gezondheid en de ongemakken die soms door het eten van tarwe worden veroorzaakt of nog verergeren, niet met medicatie behandeld moeten worden. Wij zouden beter, niet alleen de mogelijke oorzaak maar ook de mogelijke remedie voor bepaalde ziekten en spijsverteringsstoornissen die onze moderne beschaving teisteren, in onze voeding zoeken.

Ter opvolging van de resultaten van eerdere onderzoeken hebben wij een onderzoekingsprogramma opgericht om te begrijpen waarom vele mensen die problemen hebben met moderne tarwe meedelen dat ze geen last hebben wanneer ze khorasan tarwe van het merk KAMUT® eten en om de gezonde voordelen van dit oud graan te bevestigen. 
In 1991 voerde de International Food Allergy Association in Illinois (VS) zes maanden lang een onderzoek uit waarbij 100 mensen met hoge tarwegevoeligheid werden betrokken. Uit de bloedanalyses bleek dat bijna 70 % van de deelnemers aan het onderzoek minder gevoelig was voor KAMUT® khorasan tarwe dan voor moderne tarwe. Van die 100 mensen werd een groep van 10 patiënten met ernstige problemen met moderne tarwe geselecteerd, die vervolgens een dieet kregen voorgeschoteld op basis van KAMUT® khorasan tarwe producten. Zeven van die tien vertoonden daarbij een zeer beperkte of helemaal geen gevoeligheid voor KAMUT® khorasan tarwe. Aan de hand van die onderzoeksresultaten concludeerde de auteur dat "KAMUT (khorasan tarwe producten) een uitstekende vervanging vormt voor gewone (moderne) tarwe als het voldoende afwisselend wordt genomen."
In 2009 werden de polyfenolprofielen in KAMUT® khorasan tarwe, andere klassieke tarwevariëteiten en moderne tarwevariëteiten onderzocht (lees de samenvatting). Polyfenols zijn secundaire metabolieten van planten die worden gekenmerkt door hun antioxidatieve en ontstekingsremmende eigenschappen en die een belangrijke rol spelen in de preventie van chronische ziekten. De hoeveelheid polyfenols in moderne variëteiten verschilde niet zoveel van de hoeveelheid in klassieke variëteiten, maar men stelde wel vast dat KAMUT® khorasan tarwe een van de meest diverse profielen van deze bioactieve verbindingen bevat. Deze rijke bron van diversiteit is van een unieke nutraceutische waarde.
Een driedelige studie over de antioxidatieve eigenschappen van KAMUT® khorasan tarwe focuste eerst op de analyse van bloedmarkers (resultaten gepubliceerd in 2011, lees de samenvatting). De resultaten toonden aan dat het verbruik van volkoren KAMUT® khorasan brood een betere antioxidatieve bescherming biedt dan het verbruik van modern brood van durumtarwe. Dit effect werd gecorreleerd met het hogere selenium- en polyfenolgehalte in KAMUT® khorasan tarwe brood in vergelijking met het moderne durumtarwebrood.
 
In het tweede deel van de studie werden zowel antioxidatieve stressmarkers als antioxidatieve enzymen in de lever onderzocht (resultaten gepubliceerd in 2012, lees de samenvatting). De resultaten toonden aan dat het verbruik van volkoren KAMUT® khorasan tarwe brood tot een hogere activiteit van antioxidatieve enzymen in de lever leidt in vergelijking met het verbruik van modern tarwe brood. Dit resultaat bevestigde de resultaten die bij de eerste studie waren geboekt.
 
Het derde en laatste deel van de studie onderzocht de effecten van het verbruik van KAMUT® khorasan tarwe pasta in vergelijking met het verbruik van moderne durum tarwe pasta (resultaten gepubliceerd in 2014, lees het volledige artikel). Naast de bevestiging van de eerder vastgestelde antioxidantbescherming werd een aanzienlijk ontstekingsremmend effect vastgesteld bij het verbruik van KAMUT® khorasan tarwe pasta. Na verbruik van moderne durum tarwe pasta werd een lagere antioxidantbescherming en een relatief groot ontstekingseffect vastgesteld. Deze bevindingen boden extra indicaties over de reden waarom veel mensen die aan niet-coeliakie tarwegevoeligheid lijden, blijkbaar geen last ondervinden van KAMUT® khorasan tarwe.

Een volgende studie onderzocht verschillen tussen KAMUT® khorasan tarwe, 'niet-KAMUT®' khorasan tarwe die in Italië was gekweekt, en moderne tarwe om na te gaan of de gunstige gezondheidseigenschappen alleen toe te schrijven zijn aan de tarwevariëteit of ook aan de plaats waar de tarwe wordt gekweekt (resultaten gepubliceerd in 2015, lees het volledige artikel). Het hoogste gehalte polyfenols en carotenoïden en de grootse antioxidatieve en ontstekingsremmende effecten werden vastgesteld bij khorasan meel, vooral wanneer die in Noord-Amerika was geteeld in overeenstemming met het KAMUT® merkprogramma. Hoewel de gezondheidseffecten vooral leken te worden bepaald door het gebruik van klassieke dan wel moderne tarwe, bleek ook de locatie waar de khorasan tarwe wordt gekweekt, van essentieel belang.

Een aanvullende studie vergeleek brood van twee klassieke granen, twee heritage granen en vier moderne granen die in dezelfde agronomische omstandigheden waren gekweekt (resultaten gepubliceerd in 2018, lees de samenvatting). Elk soort brood werd in vitro gedigereerd, daarna aangevuld bij levercellen en ten slotte beoordeeld op zijn antioxidatieve en ontstekingsremmende effecten. Hoewel het niet mogelijk was om op basis van de chemische samenstelling een onderscheid te maken tussen de verschillende soorten gedigereerd brood gemaakt van de verschillende granen, konden duidelijke verschillen worden vastgesteld die de potentiële antioxidatieve en ontstekingsremmende effecten van klassieke granen bevestigden.
Er werd een studie uitgevoerd om het prebiotische potentieel te beoordelen van oplosbare vezels uit KAMUT® khorasan tarwe, andere klassieke tarwe variëteiten en moderne tarwe variëteiten (resultaten gepubliceerd in 2012, lees de samenvatting). Prebiotica zijn chemische producten die de groei kunnen stimuleren van gezonde micro-organismen in de darmen, die de groei van potentieel schadelijke micro-organismen kunnen beperken. De oplosbare vezel van KAMUT® khorasan tarwe vertoonde een prebiotisch potentieel dat aanzienlijk hoger lag dan bij de andere tarwevariëteiten. Dit resultaat gaf aan dat het verbruik van KAMUT® khorasan tarwe producten een gunstig effect kan hebben op de gezondheid van de darmen.
 
Een klinische test bij mensen beoordeelde de impact van dieet op de microflora in de darmen en het metabolische profiel bij gezonde vrijwilligers (resultaten gepubliceerd in 2014, lees de samenvatting). De resultaten toonden aan dat bij het verbruik van volkoren KAMUT® khorasan tarwe producten meer korte keten vetzuren (KKVZ) en fenolverbindingen en meer darmbacteriën ontstaan met een gunstige invloed op de gezondheid dan bij het verbruik van volkoren moderne tarwe producten. KKVZ spelen een essentiële rol in de voeding, de werking van het immuunsysteem, de stofwisseling en de bescherming van de darmen tegen pathogenen.

Deze resultaten bevestigen eerdere bevindingen met betrekking tot de antioxidatieve en ontstekingsremmende effecten van KAMUT® khorasan tarwe in vergelijking met moderne tarwe.
Er werd een studie uitgevoerd om de effecten na te gaan van het verbruik van KAMUT® khorasan tarwe producten bij mensen die lijden aan het prikkelbare darm syndroom (resultaten gepubliceerd in 2014, lees het volledige artikel). Het prikkelbare darm syndroom (Irritable Bowle Syndrome of IBS) is een chronische stoornis van het maag-darmstelsel dat wordt gekenmerkt door terugkerende buikpijn of pijn en moeilijke stoelgang.
 
Na het verbruik van KAMUT® khorasan tarwe producten ervaarden patiënten een aanzienlijke verbetering met betrekking tot symptomen van IBS, zoals een afname van de intensiteit en de frequentie van buikpuin, een opgeblazen gevoel, lastige stoelgang en vermoeidheid. Ook het ontstekingsprofiel verbeterde met een vermindering van cytokines, moleculen die in het bloed circuleren en die verantwoordelijk zijn voor de ontstekingsniveaus van het lichaam. Er werden geen noemenswaardige verschillen vastgesteld na verbruik van moderne tarwe producten. Dit resultaat wees erop dat KAMUT® khorasan tarwe een gezonde optie kan zijn voor wie aan IBS lijdt en die tarwe volledig uit zijn dieet heeft geschrapt.
De eerste studie met betrekking tot cardiovasculaire gezondheid onderzocht de impact van het verbruik van KAMUT® khorasan tarwe bij gezonde volwassenen zonder klinisch verleden van een cardiovasculaire ziekte, maar met risicofactoren voor de ziekte (resultaten gepubliceerd in 2013, lees het volledige artikel). De resultaten toonden aan dat het verbruik van KAMUT® khorasan tarwe producten metabolische risicofactoren in het bloed zoals het totale cholesterolniveau, het niveau 'slechte' cholesterol LDL en glucose aanzienlijk kan beperken en mineraalniveaus kan verhogen - en dan in het bijzonder kalium en magnesium. Daarnaast werd een daling van de cytokineniveaus, ontstekingsmarkers in het bloed, vastgesteld. Na het verbruik van moderne producten werden deze resultaten niet genoteerd bij dezelfde deelnemers.
 
De positieve resultaten van de vorige studie werden bevestigd in een latere studie met patiënten met klinische manifestatie van cardiovasculaire ziekten (resultaten gepubliceerd in 2015, lees het volledige artikel). De resultaten van deze studie toonden aan dat bij patiënten met een klinische manifestatie van cardiovasculaire ziekten het verbruik van KAMUT® khorasan tarwe producten de essentiële factoren voor cardiovasculaire risico's aanzienlijk beperkt in vergelijking met het verbruik van moderne tarweproducten. Ondanks het feit dat de deelnemers ook een strenge geneesmiddelentherapie volgden, vertoonden essentiële factoren waaronder totale cholesterol, 'slechte' cholesterol LDL, glucose en insuline een dalende lijn. Daarnaast werd een aanzienlijke daling van cytokines, die op ontstekingen wijzen, vastgesteld.

De deelname aan een samenwerkingsverband tussen 12 onderzoekscentra en 16 bedrijven in het Europese BACCHUS ‘Beneficial Effects of Bioactive Compounds in Humans’-project, gefinancierd met het 7e EU-kaderprogramma, onderzocht de gevolgen van de consumptie van KAMUT® khorasan tarwe vergeleken met de consumptie van moderne tarwe bij deelnemers met prehypertensie/borderline hypertensie (resultaten gepubliceerd in 2018, lees het volledige artikel). Uit de resultaten bleek dat de consumptie van KAMUT® khorasan tarwe het triglyceride- en glucosegehalte in het bloed, de systolische bloedruk overdag en ‘s nachts en de endothele reactiviteit verbeterde vergeleken bij de consumptie van moderne tarwe. De endothele reactiviteit is een belangrijke factor van de vasculaire functie die aanpassingen van de bloedstroom door wijzigingen van de diameter van het bloedvat en de wijziging van de vasculaire spiercontractie mogelijk maakt indien nodig. Deze bevindingen bevestigen nogmaals het belang van het dieet op de cardiovasculaire gezondheid.
Er werd een initiële studie die focuste op niet-coeliakie tarwegevoeligheid (NCGS), waarbij onder meer een analyse werd uitgevoerd van de perifere bloed mononucleaire cellen van NCGS-patiënten en gezonde personen die werden blootgesteld aan eiwitextracten van klassieke en moderne tarwevariëteiten (resultaten gepubliceerd in 2015, lees het volledige artikel). In bloedcellen van zowel NCGS- als niet-NCGS-patiënten leidden de moderne tarwevariëteiten - in vergelijking met de klassieke tarwevariëteiten - tot een hogere productie van cytokines die op ontstekingen duiden, die meestal in coeliakie- en IBS-patiënten worden aangetroffen.

De bovenstaande resultaten werden bevestigd in een andere studie bij kinderen met NCGS (resultaten gepubliceerd in 2017, lees de samenvatting).

Deze studies toonden aan dat in vergelijking met klassieke tarwevariëteiten veel duidelijker ontstekingseffecten werden vastgesteld in de eiwitten van moderne tarwevariëteiten.
Er werd een studie uitgevoerd die was gefocust op het verbruik van KAMUT® khorasan tarwe producten en moderne tarwe producten bij deelnemers met diabetes mellitus type 2 (resultaten gepubliceerd in 2016, lees het volledige artikel). Diabetes mellitus type 2 (T2DM) is een chronische aandoening die wordt gekenmerkt door bovenmatige glucoseniveaus die het resultaat zijn van insulineresistentie en/of verminderde insulinesecretie. Ondanks het feit dat alle deelnemers tijdens de studieperiode traditionele medische therapie bleven volgen, kon een positieve impact van het verbruik van KAMUT® khorasan tarwe producten worden vastgesteld op het vlak van bloedinsuline, glucose en insulineresistentie. Bovendien was een aanzienlijke daling merkbaar van de risicofactoren voor vasculaire complicaties bij T2DM-patiënten zoals totale cholesterol, LDL-cholesterol, cytokines die op ontstekingen wijzen en kon een aanzienlijke toename van antioxidatieve effecten worden genoteerd.

Een volgende studie bij gezonde patiënten bevestigde de resultaten van de vorige studie en leverde nog meer bewijs van het grotere vermogen van KAMUT® khorasan tarwe in vergelijking met moderne tarwe om risicofactoren in verband met de ontwikkeling van T2DM te beperken, zoals insuline en vetmassa (resultaten gepubliceerd in 2017, lees het volledige artikel).
Er werd een studie uitgevoerd in verband met het verbruik van KAMUT® khorasan tarwe producten en moderne tarwe producten bij patiënten die lijden aan niet-alcoholische vette leverziekte (resultaten gepubliceerd in 2018, lees het volledige artikel). Bij niet-alcoholische vette leverziekte (non-alcoholic fatty liver disease or NAFLD) stapelen vetten zich op in de lever van patiënten die geen bovenmatige hoeveelheden alcohol drinken. Het verbruik van KAMUT® khorasan tarwe producten leverde een aanzienlijke verbetering in verschillende belangrijke markers in het bloed op, zoals totale cholesterol en leverfunctie-enzymen. Bovendien werd alleen bij de NAFLD-patiënten die KAMUT® khorasan producten verbruikten, een opvallende verbetering in de ontstekingsmarkers in het bloed vastgesteld. Hoewel beide soorten producten positieve effecten opleverden op het vlak van de leversteatosewaarden, de Doppler perfusie-indexwaarden, de vetmassa en de reactieve zuurstofsoortenproductie, waren de verbeteringen duidelijker zichtbaar na het verbruik van KAMUT® khorasan tarwe producten.

Dit is de vierde van een reeks studies bij mensen over niet-besmettelijke chronische ziekten die een positieve impact bevestigt van het verbruik van producten op basis van KAMUT® khorasan tarwe.