Onderzoek

Onze s onderzoeken zijn gebaseerd op een oud aforisme van Hippocrates "Laat je geneesmiddel je voedsel zijn en je voedsel, je geneesmiddel" en twee actuele vaststellingen.
  1. Voor een steeds groter deel van de bevolking behoort moderne tarwe niet langer tot hun basisvoeding omwille van een bepaalde gevoeligheid of ziekte.
  2. Sinds de eerste introductie van onze tarwe op de markt, hebben heel wat consumenten ons verteld dat de problemen die zij ondervonden bij het eten van moderne tarwe, niet optraden bij het eten van KAMUT® khorasan producten. 
 
Wij zijn van mening dat de symptomen van een zwakke gezondheid en de ongemakken die soms door het eten van tarwe worden veroorzaakt of nog verergeren, niet met medicatie behandeld moeten worden. Wij zouden beter, niet alleen de mogelijke oorzaak maar ook de mogelijke remedie voor bepaalde ziekten en spijsverteringsstoornissen die onze moderne beschaving teisteren, in onze voeding zoeken.
 
Wij hebben een onderzoeksprogramma opgesteld om te begrijpen waarom de meeste mensen die problemen hebben met moderne tarwe, geen last hebben wanneer ze deze oude graansoort eten en om de heilzame voordelen van KAMUT® khorasan tarwe te bevestigen.
 
 
STUDIE VAN DE ALLERGISCHE REACTIE VAN KAMUT® KHORASAN TARWE VERSUS MODERNE TARWE (International Food Allergy Association, Illinois, VS, 1991)
Deze klinische studie werd zes maanden lang uitgevoerd op 100 personen met significante gevoeligheid voor tarwe. Zowat 70% vertoonde een minder negatieve reactie voor KAMUT® khorasan tarwe dan voor moderne tarwe. Een subgroep van 10 personen met significante problemen bij het eten van moderne tarwe, kreeg een dieet op basis van KAMUT® khorasan producten. Opnieuw vertoonden zeven van de 10 personen geen enkele reactie of slechts een zeer lichte reactie. De resultaten van deze studies deden de auteur het volgende besluiten: “KAMUT (merk khorasan producten) kan een uitstekende vervanging vormen voor de gewone (moderne) tarwe als ze worden afgewisseld.”
 
Glykemische Index (GI)
Tussen 2002 en 2007 bestudeerden wij in de VS, Canada en Italië de glykemische index (GI) van verschillende afgewerkte KAMUT® khorasan producten. De glykemische index geeft aan hoe snel de koolhydraten, in vergelijking met de inname van 100% glucose, in een voedingsmiddel worden afgebroken en als glucose in de bloedbaan worden afgegeven. Wij stelden vast dat de resultaten die wij verkregen voor de verschillende geteste KAMUT merk producten, vrij heterogeen waren. Aan het ene uiteinde stelden we vast dat de GI van ruw gemalen graanwassen die bestemd zijn om te worden gekookt en warm gegeten, vrij laag (43) is. Aan het andere uiteinde van de GI bevond zich gepoft graan (83). De verschillende broden (57-68), pasta's (61-71) en koude graanvlokken (62-70) die werden getest, situeerden zich vooral in het midden. De resultaten leken meer af te hangen van de grootte van de partikels van het meel dat werd gebruikt om die producten te maken dan van de biochemische samenstelling van het eindproduct. Een recent gepubliceerde studie uitgevoerd in Australië bevestigt deze hypothese. 
 
Studies naar verteerbaarheid
Aangezien tal van onze klanten ons gemeld hebben dat KAMUT® khorasan producten gemakkelijker te verteren zijn, besloten wij om het verteringsproces te bestuderen. Onder leiding van het Institute of Food Research in Norwich, VK, zijn wij een onderzoek gestart met behulp van hun kunstmaag. We vergeleken gekookte pasta van moderne tarwe en van de oude KAMUT® khorasan tarwe om te zien of er een meetbaar verschil was tussen de respectieve verteringsprocessen. De resultaten waren niet doorslaggevend aangezien er geen significant verschil in de afbraakproducten werd vastgesteld.
 
Op basis van de bevindingen van deze eerste studies naar tarwegevoeligheid, glykemische index en verteerbaarheid en de aanhoudende meldingen van onze klanten ontwikkelden we onze huidige onderzoeksprogrammastrategie.  
 
 
 
In 2009 werd een studie gepubliceerd over het fenolprofiel van KAMUT® khorasan tarwe (read abstract). Polyfenolen zijn secundaire metabolieten van planten die gekenmerkt worden door antioxidante en ontstekingsremmende eigenschappen en een belangrijke rol spelen bij de preventie van chronische aandoeningen. Hoewel het polyfenol- en flavonoïdegehalte van de oude en moderne variëteiten kwantitatief niet verschilde, toonden de resultaten aan dat KAMUT® khorasan tarwe één van de hoogste gehaltes aan bioactieve verbindingen vertoonde. Deze rijke bron van biodiversiteit, vooral wat betreft de functionele eigenschappen, biedt een unieke nutraceutische waarde. 
 

 
Het eerste deel van het onderzoek dat focuste op de antioxidante eigenschappen van KAMUT® khorasan tarwe werd gepubliceerd in 2011 (read press release and abstract). Bij onderzoek van de bloedmarkers toonden de resultaten aan dat een dieet op basis van volkorenbrood van KAMUT® khorasan tarwe het antioxidante effect verhoogde. Dit effect is toe te schrijven aan het hogere gehalte van selenium en polyfenolen van KAMUT® khorasan brood in vergelijking tot het moderne tarwebrood.
 
Het tweede deel van dit onderzoek, gepubliceerd in 2012, onderzocht zowel de antioxidatieve stressmarkers in het bloed en de hepatische antioxidante enzymes (read press release and abstract). Een dieet op basis van volkorenbrood van KAMUT® khorasan tarwe toonde een hogere activiteit van de hepatische antioxidante enzymes aan. Dit bevestigde de resultaten van het vorige paper.
 
Het derde en laatste deel van deze studie werd gepubliceerd in 2014 en evalueerde een dieet op basis van KAMUT® khorasan pasta in vergelijking tot een dieet op basis van moderne durum pasta (read press release and full-text article). Naast een bevestiging van het antioxidante effect, toonde KAMUT® khorasan pasta voor het eerst belangrijke ontstekingsremmende eigenschappen aan. Deze effecten kunnen te wijten zijn aan het hogere gehalte aan antioxidante verbindingen. De consumptie van moderne pasta op basis van harde tarwe bood niet alleen een lagere bescherming tegen oxidatieve stress, maar veroorzaakte ook meer ontstekingen in het organisme. Deze studie verklaarde verder ook waarom mensen die niet aan coeliakie lijden en toch gevoelig zijn voor moderne tarwe, KAMUT® khorasan tarwe makkelijk verdragen.
 
In december 2015 werd een recent paper gepubliceerd met de resultaten van een test met koekjes met KAMUT® khorasan tarwe, 'non-KAMUT®' khorasan tarwe die in Italië was verbouwd en moderne tarwe (read full-text article). Met de test hoopten de onderzoekers na te gaan of de gunstige effecten van deze tarwesoorten uitsluitend toe te schrijven zijn aan de variëteit of ook aan de geografische herkomst van de tarwe. De hoogste totale capaciteit aan antioxidanten, het rijkste polyfenol- en carotenoïdegehalte en de beste ontstekingsremmende en antioxidatieve eigenschappen werden vastgesteld bij de koekjes die van khorasan bloem waren gemaakt - en dan voornamelijk wanneer die variant in Noord-Amerika was verbouwd onder de merknaam KAMUT®. Hoewel de tarwesoort die voor het bereiden van de koekjes werd gebruikt (modern t.o.v. oud) de belangrijkste factor leek met betrekking tot het beschermende effect, bleek ook de geografische herkomst van de khorasan tarwe een essentiële rol te spelen.
Een in 2012 gepubliceerd paper evalueerde het prebiotische potentieel van oplosbare vezels uit KAMUT® khorasan tarwe en van een reeks oude en moderne harde tarwevariëteiten (read abstract). Prebiotica zijn chemische stoffen die de groei en/of activiteiten van gezonde micro-organismen in de darmen kunnen opwekken, en zo de groei van potentieel schadelijke micro-organismen beperken.
De oplosbare vezels van elke variëteit werden gebruikt als enige koolstofbron in het groeimedium van 2 bacteriestammen uit de menselijke darmen. KAMUT® khorasan tarwe vertoonde een veelbelovend prebiotisch potentieel, met een prebiotische index die aanzienlijk hoger ligt dan de prebiotische index van de andere variëteiten. Dit betekent dat een dieet op basis van KAMUT® khorasan tarweproducten de darmgezondheid sterk verbetert.
 
Een menselijke klinische proef uit 2014 evalueerde de impact van een dieet op basis van darmflora en metabolisch profiel bij gezonde vrijwilligers (read abstract). De resultaten toonden aan dat een dieet op basis van KAMUT® khorasan tarwe, in vergelijking tot een modern, op tarwe gebaseerd dieet, hoofdzakelijk werd gekenmerkt door de vrijgave in de darmen van vetzuren met een korte keten en fenolverbindingen, allebei belangrijke elementen met een positieve impact op de menselijke fysiologie, alsook door een verhoging van de gezondheidsbevorderende mutualisten van de microbiotica in de darmen. Deze resultaten ondersteunen eerder gepubliceerde bevindingen met betrekking tot de ontstekingsremmende en antioxidante activiteiten van graanproducten op basis van KAMUT® khorasan tarwe vergeleken met levensmiddelen op basis van moderne tarwe.
De eerste studie naar de effecten van een dieet op basis van KAMUT® khorasan tarwe bij mensen die lijden aan een niet-infectieuze chronische aandoening werd gepubliceerd in 2014 (read press release and full text article). De studie betrof 20 proefpersonen die leden aan het prikkelbare-darmsyndroom (PDS), een chronische gastro-intestinale aandoening met frequente, min of meer intense buikpijn, in combinatie met moeilijke stoelgang, die bij benadering ongeveer 10 – 20 % van de gehele bevolking treft. Voor de meeste mensen die lijden aan PDS is een conventionele behandeling vaak ondoeltreffend en de patiënten melden vaak een aanzienlijke vermindering van de levenskwaliteit.
 
Na consumptie van oude tarwe vond bij de patiënten een aanzienlijke globale verbetering plaats van de omvang en ernst van de symptomen van PDS zoals de intensiteit en frequentie van buikpijn, een opgeblazen buik, vermoeidheid met een consequente verbetering van de levenskwaliteit. Ook het inflammatoire profiel in het bloed verbeterde, met een vermindering van de circulerende niveaus van pro-inflammatoire cytokines, die verantwoordelijk zijn voor de inflammatoire niveaus van het lichaam. In het bijzonder was er een vermindering van de volgende cytokines: interleukine 6 (-36,2%), interferon g  (-33,6%), monocyt chemotactisch proteïne-1 (-39%) en vasculaire endotheliale groeifactor (-23,7%). Er werden geen grote verschillen genoteerd na de periode met moderne tarwe. Deze studie toont aan dat KAMUT® khorasan tarwe een gezond alternatief is voor patiënten met PDS die moderne tarwe volledig hebben gebannen uit hun dieet voor een verlichting van hun symptomen. Ze kunnen nu opnieuw genieten van tarweproducten.
Een cardiovasculaire aandoening omvat een verscheidenheid van ziekten van het hart en/of de bloedvaten, en is verantwoordelijk voor ongeveer één derde van alle sterfgevallen in zowel de ontwikkelde als ontwikkelingslanden.
 
De eerste studie, die het effect aantoont van een dieet op basis van KAMUT® khorasan tarwe bij 22 gezonde volwassenen zonder voorafgaande klinische uiting van hart- en vaatziekten, maar met enkele risicofactoren voor de aandoening, werd gepubliceerd in 2013 (read press release and full text article). Een dieet op basis van KAMUT® khorasan tarwe toonde een aanzienlijke vermindering van de metabole risicofactoren in het bloed zoals de totale cholesterol (-4%), “slechte” cholesterol LDL (-7.8%), glucose (-4%) en een verbetering van de mineraalniveaus, in het bijzonder kalium (+4.6%) en magnesium (+2.3%). Daarnaast vertoonden mensen die producten met KAMUT® khorasan tarwe aten een verbetering in hun oxidantstatus en in hun inflammatoire status door een daling van de inflammatoire cytokineniveaus zoals TNF-alfa (-34.6%), Interleukine 6 (-23.6%), Interleukine 12 (-28.1%) en vasculaire endotheliale groeifactor (-10.5%). Deze veranderingen werden niet waargenomen, bij dezelfde vrijwilligers, na de consumptie van moderne tarweproducten.
 
De veelbelovende resultaten uit de vorige studie werden ook bevestigd bij patiënten die leden aan een bepaalde cardiovasculaire aandoening. (read press release and full text article). Een dieet op basis van producten met KAMUT® khorasan tarwe had een aanzienlijke verbetering van de belangrijkste markers voor een cardiovasculair risico in vergelijking tot een dieet op basis van moderne tarwe, zoals de totale cholesterol (-6,8%), “slechte” cholesterol LDL (-8,1%), glucose (-8%) en insuline (-24,6%), en, daarnaast ook een verbetering van hun oxidatieve status en een aanzienlijke daling van de belangrijkste pro-inflammatoire cytokinemarker TNF-alfa (-34,5%). Daarom kan een dieet op basis van de oude KAMUT® khorasan tarwe bij patiënten die lijden aan het acute coronaire syndroom en een strikte therapie met geneesmiddelen volgen, extra bescherming bieden tegen cardiovasculaire evenementen (secundaire preventie).
Onze studie gepubliceerd in 2015 focuste op glutengevoeligheid die niet verbonden is aan coeliakie (NCGS), een gluten gerelateerd syndroom dat de voorbije jaren enorm in opmars is (het volledige artikel lezen). De studie betrof bloedcellen van 48 patiënten met NCGS en 30 gezonde proefpersonen die in contact werden gebracht met proteïne-extracten van moderne en oude tarwevariëteiten.  Zowel bij NCGS-patiënten als de gezonde proefpersonen leidden proteïne-extracten van moderne tarwevariëteiten, in vergelijking tot oude tarwevariëteiten, tot een hogere productie van CXCL10, een inflammatoire cytokine die ook in hoge percentage aanwezig is bij patiënten met coeliakie en PDS. Tot slot zijn pro-inflammatoire kenmerken van tarweproteïnes veel prominenter aanwezig in de proteïne-extracten van moderne tarwevariëteiten vergeleken met oude tarwegenotypes.
Onze recentere studie, die in 2016 werd gepubliceerd, spitste zich toe op diabetes mellitus type 2 (T2DM), een chronische aandoening die wordt gekenmerkt door excessieve glucoseniveaus die het gevolg zijn van insulineresistentie en/of een afgenomen insulinesecretie (het volledige artikel lezen). Hoewel diabetici daar niet altijd van overtuigd zijn, blijken koolhydraten in deze context best wel een gunstig effect te hebben (ook wanneer ze van granen afgeleid zijn) en blijken die voordelen te worden bepaald door de kwaliteit van de bron. In deze studie werden twee verschillende bronnen van granen getest: enerzijds producten bereid op basis van KAMUT® khorasan tarwe en anderzijds producten bereid op basis van moderne tarwe.
Ondanks het feit dat alle deelnemers tijdens de test hun traditionele geneeskundige therapieën bleven volgen, konden positieve effecten van KAMUT® khorasan tarwe producten worden genoteerd op het vlak van bloedinsuline (- 16,3 %), glucose (- 9,1 %) en insulineresistentie (- 24,3 %). Bovendien kon bij T2DM-patiënten een aanzienlijke daling worden vastgesteld in risicofactoren in verband met vasculaire complicaties, zoals totale cholesterolwaarden (- 3,7 %), LDL-cholesterol (- 3,4 %), ontstekingsbevorderende VEGF-cytokines (- 33,6 %) en IL-1ra (- 27,2 %) en een aanzienlijke toename van de totale antioxidatieve capaciteit (+ 6,3 %). Deze studie bevestigt eerdere onderzoeksresultaten die de gezondheidsbevorderende voordelen aantonen van oude KAMUT® khorasan tarwe, die niet zichtbaar waren bij de onderzochte moderne tarwe.
 
 
Momenteel staan we op het punt een studie te beginnen op vrijwilligers met een vette lever om de effecten op obesitas en dementie te onderzoeken.
Wij hebben veel geleerd over het verschil van de effecten van de oude en moderne tarwe op de gezondheid. In de toekomst hopen we het werkingsmechanisme verantwoordelijk voor deze verschillen beter te begrijpen.