Media

In the Press


06/01/2020

Brood en Banket België

Artikel Brood, Peter Weegels: een echt superbrood. Vajra publiciteit KAMUT…

Download ( 2521kb)


04/01/2019

BioGezond België

Artikel in verband KAMUT khorasan, een oude graansoort.

Download ( 1126kb)


08/01/2018

Ekoland Nederland

Artikel over eerste internationale conferentie over tarwe landrassen.

Download ( 281kb)


06/01/2018

BioGezond België

Publiciteit KAMUT khorasan.

Download ( 294kb)


04/01/2018

BioGezond België

ARTIKEL en publiciteit KAMUT khorasan tarwe

Download ( 589kb)


01/01/2018

Smaakmakend Nederland

Publiciteit KAMUT khorasan.

Download ( 286kb)


12/01/2017

Bio Gezond

ARTIKEL Het belang van teeltregio en selenium.

Download ( 591kb)


11/01/2017

Smaakmakend Nederland

Publiciteit KAMUT khorasan

Download ( 306kb)


10/01/2017

Bio Gezond

ARTIKEL Het oude graan voor een modern leven.

Download ( 575kb)


09/01/2017

Smaakmakend Nederland

Publiciteit KAMUT khorasan

Download ( 304kb)

Press Releases