Handelsmerk

KAMUT® werd voor het eerst geregistreerd als handelsmerk bij het Amerikaanse octrooi- en merkenbureau in 1990. Dit werd gedaan om de uitzonderlijke kwaliteiten van deze oude tarwevariëteit te beschermen en intact te houden voor al wie geïnteresseerd is in hoogkwalitatief, gezond voedsel.
 
Het handelsmerk KAMUT® is een garantie dat de khorasan tarwe altijd de oorspronkelijke is, niet wordt gemodificeerd, geen ondersoorten bevat en geen genetische gemodificeerde variëteit is. KAMUT® khorasan tarwe wordt altijd biologisch verbouwd en voldoet aan strenge zuiverheids-, voedings- en kwaliteitsnormen.
 
Het woord KAMUT betekent “tarwe” in de oud Egyptische taal en werd gevonden in An Egyptian Hieroglyphic Dictionary van E. A. Wallis Budge, voor het eerst gepubliceerd in Londen door John Murray in 1920. Aangezien “KAMUT” een woord uit een dode taal was en het geen deel uitmaakte van het dagelijkse taalgebruik van andere talen, was het mogelijk om deze naam te laten registreren als handelsmerk.  
kamut-hieroglyph.jpg
Voor zover geweten, is khorasan tarwe in de moderne tijd nooit commercieel geproduceerd geweest en werd het bijna volledig vervangen door de resultaten van moderne teeltprogramma's. Deze programma’s hebben broodtarwe, harde tarwe en zelfs spelttarwe met een hogere opbrengst geproduceerd die beter gepast zijn voor de grootschalige landbouw. Deze moderne tarwevariëteiten zijn ook geteeld voor hun betere ziekteresistentie en ze hebben betere productiekarakteristieken. Een recente ontwikkeling is transgene manipulatie om planten te creëren met karakteristieken die volkomen verschillen van die van hun ouders. Velen verwijzen naar deze gewassen als GGO’s (genetisch gemanipuleerde organismen). Hoewel GGO-tarwe bestaat, is het nog niet toegestaan op de markt voor menselijke of dierlijke consumptie. Ondertussen wist oude tarwe, zoals de KAMUT® khorasan tarwe, zonder al deze moderne aanpassingen te overleven en zit deze nog altijd vol met alle essentiële voedingswaarden waarmee ze de titel van “the staff of life” verdient.
 
Het zou echter perfect mogelijk zijn dat men ook de khorasan tarwe zou proberen te manipuleren in een poging om een aantal van haar agronomische tekortkomingen te verbeteren, dit zou perfect legaal zijn. De filosofie van Kamut International bestond erin de zuiverheid en authenticiteit van deze variëteit te behouden zonder toepassing van deze manipulatie. Op deze manier, garandeert het KAMUT® handelsmerk de consumenten dat ze producten kopen met de kenmerken van de originele khorasan tarwe.
Elke tarwe die onder het handelsmerk KAMUT® wordt verkocht, moet voldoen aan de door Kamut International en Kamut Enterprises of Europe gestelde kwaliteitseisen. Daarom moet iedereen die het KAMUT® handelsmerk wil gebruiken, kosteloos een handelsovereenkomst tekenen waarin hij belooft om deze specificaties te respecteren. Op deze manier, garandeert het KAMUT® handelsmerk de consumenten dat ze kwalitatieve en zuivere producten kopen.
 
KAMUT® khorasan tarwe zal:
1. authentiek khorasan graan zijn
2. enkel biologisch geteeld worden
3. een eiwitgehalte hebben van 12-18%
4. voor 99 % vrij zijn van contaminerende variëteiten van moderne tarwe
5. voor 98 % vrij zijn van alle sporen van ziekten
6. bevat tussen 400 en 1000 ppb selenium
7. niet gebruikt worden in producten met een misleidende of bedrieglijke naam op de verpakking
 
Kamut International en Kamut Enterprises of Europe werken hard aan de bescherming van het KAMUT® handelsmerk door te zorgen voor het juiste gebruik en de integriteit van producten die het KAMUT® handelsmerk dragen ten voordele van alle consumenten en bedrijven die het gebruiken en erop vertrouwen. Wij verwijderden de vermelding van selenium hier omdat als in de toekomst de productie plaatsvindt in andere delen van de wereld waar geen selenium aanwezig is in de bodem, wij bezorgd zijn dit te vermelden als een mondiale vereiste zelfs al zal in Europa en Noord-Amerika het seleniumgehalte nog steeds aanwezig en toepasselijk zijn en deel uitmaken van onze afzet op die markten.