Over Ons

Onze filosofie is het intact houden van de authenticiteit, de zuiverheid en het unieke karakter van de oude khorasan tarwevariëteit terwijl we de biologische landbouw, eerlijkheid en duurzaamheid voor de landbouwers promoten.

Onze missie is "Het promoten van biologische landbouw en ondersteuning bieden aan biologische landbouwers, het verhogen van de diversiteit van gewassen en voedingsdiëten en het beschermen van het erfgoed van een hoogkwalitatief en bijzonder lekker gezond oud graan ten voordele van deze en toekomstige generaties." Het KAMUT® handelsmerk beschermt het graan tegen kruising en genetische modificatie op welke manier dan ook. Het dient ook als een garantie van constante kwaliteit en biologische teelt terwijl de biologische landbouwers ondersteund worden door het bieden van een duurzaam gewas aan een eerlijke prijs. 
bob-combine-cropped.jpg
Bob Quinn werd grootgebracht op een 970 hectaren tarwe- en veeboerderij ten zuidoosten van Big Sandy, Montana, VS. Hij behaalde een doctoraat in plantenbiochemie aan de Universiteit van Californië te Davis, Californië in 1976. Na de verkoop van zijn belang in een biologisch onderzoeks- en testlaboratorium in Woodland, Californië, keerde hij in 1978 terug naar huis om de familieboerderij uit te baten.   
 
In 1983 richtte Bob Montana Flour & Grains op in een poging om zijn graan direct te verkopen aan de volkoren bakkerijen in Californië. Deze handelsactiviteit breidde zich heel snel uit buiten zijn eigen boerderij en werd een levensvatbare marktkans voor vele andere landbouwers. Bob plantte in 1986 zijn eerste biologisch gecertificeerd gewas op zijn eigen boerderij en teelde volledig biologisch tegen 1989.  In 1992 waren 99% van de producten verkocht door Montana Flour & Grains biologisch en werden verkocht in heel de VS.
 
Bob heeft voor vele biologische bedrijven gewerkt waaronder de eerste Amerikaanse National Organic Standards Board en heeft vele prijzen ontvangen waaronder de Montana Organic Association Liftetime of Service Award, de Organic Trade Association Organic Leadership Award en de Rodale Institute Organic Pioneer Award. 
 
Een van zijn stuwende filosofieën is het idee gebaseerd op de oude leer van Hippocrates "laat je geneesmiddel je voedsel zijn en je voedsel, je geneesmiddel". Hij blijft zijn boerderij uitbouwen en werkt aan de verbetering van biologische landbouwsystemen die kunnen worden aangepast aan de Northern Plains. Hij streeft naar een nog regeneratiever biologisch systeem met rotaties en bodemopbouw gewassen dat het gebruik van conventionele chemisch afgeleide meststoffen, herbiciden, pesticiden en fossiele brandstoffen uitsluit.