Privacybeleid


Wij bij Kamut International, Ltd. en Kamut Enterprises of Europe bvba (hierna ‘Kamut’, ‘wij’, ‘ons’) hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens en verwerken deze gegevens in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften. Hier leggen we uit welke gegevens we via deze website verzamelen en hoe we deze verwerken.

Deze website bevat links naar andere websites. Merk op dat u, indien u deze website verlaat via één van deze links, u ook het toepassingsgebied van deze privacyverklaring verlaat. Uw bezoek aan websites van derden valt onder de eigen privacyrichtlijnen van deze derde partij. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor websites van derden en de inhoud ervan.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens
Wij respecteren uw privacy. Daarom verzamelen of verwerken wij op deze website niet standaard persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens over betrokkenen (natuurlijke personen) van wie de identiteit is bepaald of ten minste te bepalen is zoals naam, e-mailadres of IP-adres. Dit geldt niet voor gegevens die u vrijwillig opgeeft via formulieren op deze website, via mail, telefonisch of via andere communicatiekanalen. Vrijwillig opgegeven gegevens zullen enkel opgeslaan en verwerkt worden voor het vervullen van voorgenomen doeleinde en aanverwante acties.

We zullen onze uiterste best doen om uw bezoek en gebruik van onze website zo veilig mogelijk te laten verlopen. Daartoe implementeren wij technische en organisatorische maatregelen met werknemers en dienstenaanbieders om uw gegevens te beschermen met betrekking tot hun aard, gebruik en toegankelijkheid. We zullen uw persoonsgegevens die we hebben verzameld op basis van uw gebruik van deze website niet aan derden doorgeven, tenzij dat noodzakelijk is om onze verplichtingen na te komen of indien wij hiertoe bij wet of officieel verplicht worden.

Contact met ons opnemen
Indien u contact met ons opneemt via het formulier op deze website, via mail, telefonisch of via een ander communicatiekanaal, zullen uw persoons- en andere gegevens worden opgeslagen en verwerkt in het kader van de vervulling van uw communicatie en aanverwante acties. Door deze gegevens op te geven, geeft u ons de toestemming om deze gegevens op te slaan en te verwerken in het kader van de vervulling van uw communicatie en aanverwante acties.

Newsletter
U kunt zich op deze website inschrijven op onze newsletter. Daarvoor hebben we uw e-mailadres, voor- en familienaam nodig. Wanneer u deze gegevens opgeeft, geeft u uw toestemming om deze gegevens op te slaan en te verwerken zodat u onze newsletter kunt ontvangen. U hebt het recht om u op elk ogenblik uit te schrijven van onze newsletter. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Gebruiksstatistieken
De gegevens die wij in het kader van gebruiksstatistieken via deze website verzamelen, worden enkel geanonimiseerd/gepseudonimiseerd opgeslagen en verwerkt.

Gegevensopslag en bewaarperiodes
We bewaren uw persoonsgegevens maar zolang als we deze nodig hebben om het respectieve doeleinde en onze contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen. Wanneer we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, verwijderen we ze uit onze systemen. Geanonimiseerde/gepseudonimiseerde gebruiksgegevens die we verzamelen in het kader van gebruiksanalyses op deze website worden 26 maanden bijgehouden.

Cookies 
Deze website gebruikt zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die via de browser op uw apparaat worden opgeslagen. Ze zijn absoluut niet schadelijk. Wij gebruiken cookies om deze website gebruiksvriendelijk te maken. Sommige cookies blijven op uw apparaat opgeslagen tot u ze verwijdert. Zij zorgen ervoor dat wij uw browser herkennen de volgende keer dat u deze website bezoekt. Wilt u niet dat er cookies worden gebruikt, kunt u de instellingen van uw browser zo wijzigen dat hij u informeert telkens er cookies worden achtergelaten. U kunt de cookies dan telkens manueel weigeren of aanvaarden. Wanneer cookies zijn uitgeschakeld, kan de werking van deze website beperkt zijn.

Cookies beheren en verwijderen
Indien u cookies wil blokkeren of verwijderen, kunt u dit aanpassen in uw browserinstellingen. De procedures voor het beheren en verwijderen van cookies verschillen van browser tot browser. Om te weten hoe u cookies in een specifieke browser kunt beheren, raadpleegt u best de hulpfunctie van uw browser.

Webanalyse 
Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics van provider Google LLC (‘Google’). Hiervoor worden cookies gebruikt, waarmee het gebruik van deze website kan geanalyseerd worden. De zo gegenereerde informatie wordt doorgestuurd naar de server van de provider en daar opgeslagen. U kunt dit verhinderen door uw browser zo in te stellen dat cookies worden geblokkeerd. Raadpleeg het gedeelte over de cookies voor meer informatie.

Onze provider verwerkt uw gegevens op een veilige manier en in overeenstemming met de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming. Uw IP-adres wordt geregistreerd, maar onmiddellijk gepseudonimiseerd door de laatste 8 bits te verwijderen. Dit betekent dat enkel een ruwe lokalisatie mogelijk is en dat we nooit toegang hebben tot uw volledige IP-adres.

Uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming
U hebt een recht van inzage in de persoonsgegevens die we verwerken. Daarnaast hebt u het recht om onjuiste gegevens te laten verbeteren en uw gegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’). U mag uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de toekomst intrekken indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming. U hebt ook het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en de door u verstrekte gegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm (‘overdraagbaarheid van gegevens’).

U mag ook een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. Indien u nog vragen hebt over de verwerking van uw gegevens door ons, aarzel dan niet om hierover contact met ons op te nemen.

Updates
Door de voortdurende ontwikkeling van het internet en deze website, zullen we deze privacypolicy blijven bijwerken. Deze policy is te allen tijde beschikbaar zodat u zich kunt informeren over de huidige versie.